Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Exàmens Setembre 2019

Horaris & aules


CALENDARI DE PROVES (PDF)

  • Tothom ha de presentar-se a les proves amb el DNI/NIE en vigor.
  • El calendari de les proves es seguirà de manera estricta. No se'n podrà demanar cap canvi, ni de dia ni d'hora.
  • Les temporitzacions o horaris de cada part es publicaran a principis de juny.

Proves orals

  • Durant el transcurs de la prova escrita es comunicarà a l'alumnat el dia i l'hora exactes per realitzar la part oral.
  • La llista amb la distribució es publicarà al tauler d'anuncis de cada departament (rebedor primera planta).
  • En cap cas l'alumnat triarà el dia per a realitzar-la sense el vistiplau del professorat.

Resultats

Podeu consultar els resultats i tota la informació al respecte clicant aquí.

Revisions

Alumnat matrícula lliure

Per poder realitzar la revisió de la prova, haureu de lliurar presencialment la sol·licitud corresponent a secretaria (15.00-20.00 h) el mateix dia de la publicació de resultats.

Alumnat Formentera

L'alumnat de Formentera pot lliurar la sol·licitud a l'extensió de Formentera.

Localització aules

Consulta els plànols de l'escola clicant aquí:


LOCALITZACIÓ AULES

Formats & Models


FORMATS & MODELS