Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Proves de nivell Maig 2018

 • ATENCIÓ! PROVA DE NIVELL D'ANGLÈS: només es podrà realitzar una sola vegada.
 • Per tal de poder realitzar la prova de nivell presencial, heu de realitzar primer la preinscripció per al pròxim curs i llavors indicar que hi esteu interessats. [Consultau la info a la pestanya "Secretaria" / "Matrícula" / "Preinscripció" del menú]
 • L'alumnat oficial presencial del present curs no es pot presentar a la prova de nivell de l'idioma en què està matriculat actualment. Cal haver deixat d'estar matriculat almenys un curs escolar per poder-s'hi inscriure. Tanmateix, sí que ho pot fer d'un idioma diferent al que cursa a dia d'avui, sempre i quan n'hagi fet la preinscripció per al proper any acadèmic.
 • Els horaris i les aules es publicaran aquí mateix i al tauler d'anuncis de l'EOI al llarg de la tarda del dia 16 de maig. No telefoneu a secretaria perquè no us en podrà informar.
 • Els resultats es publicaran al tauler dels departaments i al final d'aquesta pàgina, a partir de les 16.00 h de la tarda del dia 22 de maig. No telefoneu a secretaria perquè no us n'informarà.

Proves de nivell d'anglès 2018

NOVETAT: per poder fer la prova de nivell telemàtica, cal realitzar el tràmit de preinscripció. Quan accediu a l'aplicació, podreu realitzar tots dos tràmits. Seguiu les instruccions que hi apareixen. La prova de nivell telemàtica només es podrà realitzar una sola vegada. Tanmateix, abans hi podreu accedir a una demostració de prova, perquè en conegueu la dinàmica. Aquesta demostració no té cap validesa acadèmica ni acreditativa.

Anglès

Del 24 d'abril al 11 de maig TELEMÀTICAMENT

BÀSIC 1/2, INTERMEDI 1/2, AVANÇAT 1/2, C1 i C2

ACCEDIR A LA PROVA DE NIVELL TELEMÀTICA

El resguard amb el resultat de la prova de nivell telemàtica s'ha de lliurar junt amb el full de preinscripció, tots dos per duplicat, a la secretaria de 15.00 a 20.00 h, del 24 d'abril al 14 de maig. Recordau que la prova de nivell d'aquesta convocatòria només és vàlida si feu la preinscripció per al curs vinent.

Proves de nivell de la resta d'idiomes 2018

Les proves de nivell són presencials per tots els idiomes excepte l'anglès.
La inscripció a la prova de nivell en aquesta convocatòria ordinària s'ha de fer dintre del procés de preinscripció per al curs vinent i durant el mateix període (consultau tota la info AQUÍ).
El calendari i els horaris de les proves són els següents:

Alemany

18 de Maig

 16:00h

AULA 11

BÀSIC 1 i 2, INTERMEDI 1 i 2 i AVANÇAT 1.

Català

18 de Maig

 17:00h

AULES 1 i 3

BÀSIC 1 i 2, INTERMEDI 1 i 2 , AVÇ 1 i 2, C1 i C2

Espanyol LE

18 de Maig

 17:00h

AULA 10

BÀSIC 1 i 2, INTERMEDI 1 i 2 

Francès

18 de Maig

 17:00h

AULA 13

BÀSIC 1 i 2, INTERMEDI 1 i 2 , AVANÇAT 1 i 2

Italià

18 de Maig

 16:00h

AULA 7

BÀSIC 1 i 2, INTERMEDI 1

Rus

18 de Maig

 16:00h

AULA 4

BÀSIC 1.1, 1.2 i 2

Informaciò ampliada

 • Prova de nivell telemàtica: caldrà imprimir el resultat i presentar-lo, junt amb l'imprés de preinscripció degudament emplenat –tots dos per duplicat–, a la secretaria dintre del període corresponent (podeu consultar tota la informació al respecte al menú principal, a la pestanya "matrícula / preinscripció").
 • Tots els aspirants preinscrits a la prova de nivell presencial de qualsevol idioma han de presentar-s'hi amb el DNI o el NIE, per tal de verificar-ne la identitat. Si no, no podran realitzar la prova.
 • Les proves començaran a l'hora en punt. Per tal de complir els horaris establerts escrupolosament, caldrà que tots els aspirants acudeixin a l'aula assignada amb un mínim de cinc minuts d'antelació. L'alumnat que arribi més tard tindrà menys temps per realitzar la prova.
 • En alguns idiomes, a banda de la prova tipus test, s'ha de realitzar una prova complementària –escrita o oral– per poder accedir a alguns nivells determinats i/o per fer una avaluació més ajustada. (Consultau la descripció de les proves a l'enllaç que trobau més a sota).
 • Al tauler que es disposarà just a l'entrada de l'EOI, podreu consultar la distribució de les proves per idiomes i aules. En qualsevol cas, també podreu demanar la situació exacta de l'aula a la consergeria de l'EOI (entrant, a mà dreta).
 • Les proves de nivell pretenen establir el nivell real de coneixements que hom té d'una llengua. Per tant, no són proves per a les quals els aspirants s'hagin de preparar, perquè l'aspirant podria ser mal baremat i, llavors, matricular-se en un curs que no li pertoca o per al qual no té els coneixements necessaris.
 • Les proves de nivell no són proves d'avaluació que certifiquin un coneixements determinats de llengua i, per tant, no se'n podrà demanar la revisió, ni la puntuació obtinguda ni tampoc se'n podran fer reclamacions.
 • El resultat de la prova només és vàlid per al proper curs i per a matricular-se a l'EOI d'Eivissa.

Resultats de les proves de nivell presencials

 • Els resultats de les proves de nivell presencials es publicaran el dia 21 de maig, a partir de les 18.00 h. Els podreu consultar en aquest mateix article o als taulers d'anuncis dels departaments a l'EOI (rebedor del primer pis, just al devora de l'entrada a la biblioteca).
 • Recordau que a partir de finals de juny o principi de juliol vinents ja us podreu matricular al curs al qual podeu accedir d'acord amb el resultat de la prova de nivell. Abans però, caldrà que hi consulteu les dates establertes. Ho podreu consular a la pestanya del menú principal "Secretaria" / "Matrícula" / "Matrícula oficial".
 • Si ho trobeu oportú, podreu matricular-vos a un curs inferior, però no mai a un de superior. En qualsevol cas, us recomanam que, abans de matricular-vos en un d'inferior, ho consulteu amb el departament de l'idioma corresponent, perquè pugueu assessorar-vos-en millor.