Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Canvis de grup

PERÍODE DEL 6 AL 8 D'OCTUBRE DE 2021 (tots dos inclosos)

La sol·licitud de canvi de grup es podrà fer de manera presencial a la secretaria del centre dintre del període establert: de dimecres 6 a divendres 8 d'octubre, en horari de tarda.

  • Els canvis només es podran realitzar a altres grups que, pel nombre de matriculats, en puguin admetre més.
  • Els canvis seran justificats (incompatibilitat amb horari laboral, amb altres estudis reglats, etc.). Per tant, caldrà presentar el justificant corresponent.
  • Només serà possible un sol canvi per alumne. Un cop el canvi sigui efectiu, no es podrà retornar al grup anterior ni fer cap canvi més durant el mateix curs acadèmic.