Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Canvis de grup

PERÍODE DEL 23 D'OCTUBRE AL 10 DE NOVEMBRE DE 2023 (tots dos inclosos)

La sol·licitud de canvi de grup s'ha fer de manera presencial a la secretaria del centre dintre del període establert: de dilluns 23 d'octubre a divendres 10 de novembre, en horari de tarda (excepte els divendres 27 d'octubre, 3 i 10  de novembre que l'horari de secretaria és al matí, de 10.00 h a 14.00 h).

L'alumnat interessat a fer un canvi de grup ha d'entregar una sol·licitud de canvi de grup emplenada i aportar la documentació justificativa.

  • Els canvis només es podran realitzar a altres grups del mateix nivell i que, pel nombre de matriculats, en puguin admetre més.
  • Els canvis seran justificats (incompatibilitat amb horari laboral, amb altres estudis reglats, etc.). Per tant, caldrà presentar el justificant corresponent.
  • Només serà possible un sol canvi per alumne. Un cop el canvi sigui efectiu, no es podrà retornar al grup anterior ni fer cap canvi més durant el mateix curs acadèmic.
  • El fet que un/a alumne/a sol·liciti un canvi de grup no vol dir que aquest canvi es concedeixi. Si el canvi de grup sol·licitat és acceptat, l'alumne rebrà un e-mail de confirmació a l'adreça consignada a la sol·licitud.