Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Cursos quadrimestrals de català

Matrícula

La matrícula dels cursos quadrimestrals d'intermedi 2 i avançat 2 de català es farà presencialment a la secretaria del centre a partir del dia 28 de gener de 2019.

Per a matricular-se de l'intermedi 2 és necessari tenir aprovat l'intermedi 1 o realitzar la prova de nivell. Per a accedir a l'avançat 2 és necessari haver aprovat l'avançat 1 o realitzar la prova de nivell.

Per realitzar la prova de nivell concertar cita amb la secretaria de 15 a 20 h (Tel. 971 314 622).

Les classes començaran el dia 31 de gener de 2019 en l'horari que s'indica de sota.

INTERMEDI 1

D'OCTUBRE A GENER

Dimarts / Dijous, 19.00-21.00h

Matrícula dintre del periodi ordinari (Juny - Juliol)

ANAR A LA MATRÍCULA

INTERMEDI 2

DE FEBRER A MAIG

Dimarts / Dijous, 19.00-21.00h

Matrícula només presencialment a la secretaria de l'EOI

CONSULTAR HORARIS SECRETARIA

AVANÇAT 1

D'OCTUBRE A GENER

Dimarts / Dijous, 17.00-19.00h

Matrícula dintre del periodi ordinari (Juny - Juliol)

ANAR A LA MATRÍCULA

AVANÇAT 2

DE FEBRER A MAIG

Dimarts / Dijous, 17.00-19.00h

Matrícula només presencialment a la secretaria de l'EOI

CONSULTAR HORARIS SECRETARIA

 
PAGAMENT MATRÍCULA 

Nous alumnes

Antics alumnes 

Alumnes que han cursat en el primer quadrimestre Intermedi 1 o Avançat 1  

ATENCIÓ!

1. PER A ALTRES PAGAMENTS CONSULTAU LA GUIA DE MATRÍCULA.

2. EL PROCÉS DE MATRÍCULA CONSTA DE TRES TRÀMITS: MATRÍCULA + PAGAMENT + LLIURAMENT DELS RESGUARDS ANTERIORS A LA SECRETARIA DE L'EOI DINTRE DELS TERMINIS ESTABLERTS.

FINS QUE NO ES REALITZIN TOTS TRES, LA MATRÍCULA NO ES CONSIDERARÀ EFECTUADA.

Prova de nivell

INTERMEDI 1: Consultau l'article de les proves per maig fent click AQUÍ i/o setembre fent click AQUÍ.

INTERMEDI 2 [B1]: Mesos de gener i febrer: demanau cita per realitzar-la a la secretaria de l'EOI.

AVANÇAT 1: Consultau l'article de les proves per maig fent click AQUÍ i/o setembre fent click AQUÍ.

AVANÇAT 2 [B2]: Mesos de gener i febrer: demanau cita per realitzar-la a la secretaria de l'EOI.