Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Cursos gratuïts d'anglès per al professorat

ATENCIÓ!

PER A MATRICULAR-SE A L'EOI D'EIVISSA, NO CAL APORTAR EL CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT

RESOLUCIÓ

Cursos, nivells, destinataris, requisits, matrícula...

DESCARREGAR PDF

PROVA DE NIVELL

25 i 26 de juny

 

ANAR A LA PROVA

MATRÍCULA

Presencialment a la

secretaria de l'EOI

el 27 i el 28 de juny 

CONSULTAR HORARIS 

 

 Oferta de cursos

-1 grup de C1.1 presencial: Curs presencial de 120 hores. Horaris per concretar.

-1 grup de C1.2 semipresencial de 120 hores distribuïdes en 2,5 hores setmanals. Horaris per concretar.

Els cursos començaran en el mes d’octubre de 2019 i finalitzaran el mes de maig de 2020. Una vegada acabat el curs, el professorat matriculat en aquests cursos podrà presentar-se a les proves per a l’obtenció del certificat a la convocatòria corresponent. 

A qui van dirigits?

- A docents en actiu d'educació infantil, educació secundària obligatòria i postobligatòria, i de formació professional, tant de centres públics com de centres privats concertats.

-A docents en actiu en comissió de serveis a la Conselleria d'Educació i Universitat. 

Requisits

Acreditar el nivell per inscriure’s:

- Nivell C1.1: haver aprovat el nivell Avançat 2 de l’EOI, del pla d'estudis regulat pel Reial Decret 169/2006; o el primer curs del Cicle Superior (4t) del pla d'estudis regulat pel Reial Decret 967/1988.

- Nivell C1.2: prova d'anivellació.

Els interessats que no tinguin el nivell d’accés exigit, hauran de fer una prova d’anivellació online des de l’enllaç que estarà disponible a la pàgina web de l’escola els dies 25 i 26 de juny. El professorat que ja hagi realitzat la prova d’anivellació als mesos d’abril i maig dins del procés de preinscripció per als curs 2019-20, i hagi accedit al nivell C1, només ha de presentar el resguard acreditatiu, en el cas que es vulgui matricular al nivell C1.1 

Matrícula

La inscripció als cursets es farà de manera presencial a la secretaria del centre, el 27 i 28 de juny. Les sol·licituds s’admetran per ordre d’arribada. En el cas del nivell C1.2, tendran preferència a l’admissió els docents que hagin cursat i aprovat el nivell C1 el curs 2018-19 dins aquest pla de formació per al professorat. Si queden places vacants, s’obrirà un nou període d’inscripció al mes de setembre, fins a completar els grups (màxim 25 alumnes per grup). 

Documentació a aportar

- DNI.

- Certificat del secretari del centre on el professor estigui destinat, o del Director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis.

- Certificat acreditatiu d’haver aprovat el nivell corresponent o prova d’anivellació.