Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Matrícula 2016-2017

ALUMNAT OFICIAL

FORA DE TERMINI

Abans del 16 d'octubre heu de lliurar a secretaria:

 • Full de matrícula
 • Justificant de pagament

ANAR A LA MATRÍCULA


NOUS ASPIRANTS

FORA DE TERMINI

Abans del 16 d'octubre heu de lliurar a secretaria:

 • Full de matrícula
 • Justificant de pagament
 • Fotocòpia DNI
 • Una fotografia de carnet
 • Resultat prova via, si escau

ANAR A LA MATRÍCULA

!-

ALUMNAT OFICIAL

FORA DE TERMINI

ANAR A LA MATRÍCULA

Abans del 29 d'octubre heu de lliurar a secretaria:

 • Full de matrícula
 • Justificant de pagament

NOUS ASPIRANTS

FORA DE TERMINI

ANAR A LA MATRÍCULA

Abans del 29 d'octubre heu de lliurar a secretaria:

 • Full de matrícula
 • Justificant de pagament
 • Fotocòpia DNI
 • Una fotografia de carnet
 • Resultat prova via, si escau
-->