Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Matrícula That's English

Matrícula 2019-2020

Oferta de cursos:

 • Nivell bàsic: primer curs (mòduls 1 i 2) i segon curs (mòduls 3 i 4)
 • Nivell intermedi: primer curs (mòduls 5 i 6) i segon curs (mòduls 7 i 8)
 • Nivell avançat: primer curs (mòduls 9 i 10) i segon curs (mòduls 11 i 12) 
(La ràtio mínima per constituir grup és de 15 alumnes i la màxima de 40)

Període de matriculació: de l'9 de setembre al 31 d'octubre (telemàticament a través de www.thatsenglish.com)

Prova VIA (només telemàtica): de les 9.00 hores de l'9 de setembre a les 20.00 del 31 d'octubre. 

 ACCEDIR A PROVA VIA TELEMÀTICA  

Horaris i començament de les tutories: del 14 al 18 d'octubre

PREUS I DESCOMPTES:

 • Matrícula ordinària: 182€
 • Alumne repetidor: 91€
 • Funcionari de carrera, funcionari interí o personal laboral en actiu de centres públics d’ensenyament: 91€
 • Família nombrosa general: 91€
 • Família nombrosa especial : 0€
 • Víctimes del terrorisme: 0€
 • Discapacitat superior al 33%, discapacitat total o gran invalidesa: 0€
 • Unitat familiar: 91€
 • Pensionistes de classe passiva amb pensió reconeguda: 0€

  

Per a més informació, consulteu la normativa a l'enllaç de sota:

 CONSULTAR NORMATIVA

 Tràmit de matriculació:

ALUMNAT OFICIAL

  ANAR A LA MATRÍCULA

Abans del 31 d'octubre heu de lliurar a secretaria:

 • Full de matrícula
 • Justificant de pagament

NOUS ASPIRANTS

  ANAR A LA MATRÍCULA

Abans del 31 d'octubre heu de lliurar a secretaria:

 • Full de matrícula
 • Justificant de pagament
 • Fotocòpia DNI
 • Una fotografia de carnet
 • Resultat prova via, si escau
-->