Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Cursos per a l'obtenció de certificacions

Nivell Avançat 2 (presencial): dilluns i dimecres de 19-21 H

Nivell C1 (semipresencial): dimecres de 17-19.30 H

CURS 2018-19

Més informació aquí