Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Matrícula setembre/octubre 2021

 

Molt important:

  • El lliurament de la documentació serà telemàtic enviant un correu electrònic amb tota la documentació requerida a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Rebreu un correu de confirmació quan es rebi correctament la documentació.  El procés de matrícula només es considera tancat quan hàgiu enviat tota la documentació en el termini establert i hàgiu rebut la corresponent confirmació. En cas contrari, la matrícula quedarà anul·lada i no es retornaran les taxes.
  • No realitzeu els pagaments abans d'haver fet la matrícula i haver-vos assegurat primer de que teniu plaça.

 

Documentació a aportar:

Haureu de fer arribar telemàticament a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. en el termini establert, la següent documentació:

  • Resguard de full de matricula
  • Resguards de pagament de taxes (models 046) o documentació que acrediti la bonificació o exempció del pagament
  • DNI o NIE (NIE acompanyat de passaport)
  • NOMÉS PER A DARRERES VACANTS: si us matriculau a un nivell diferent de l’A1 sense haver fet prova de nivell, haureu d'acreditar el vostre nivell aportant alguna de les certificacions/titulacions acadèmiques que apareixen a l’Annex A2 de la Resolució del 2 d’abril 2020. (Consulteu les acreditacions vàlides aquí). Si sou antic alumnat de la nostra escola que vol reprendre els estudis del mateix idioma al que havíeu estat matriculat, no cal presentar cap documentació. 

 

Oferta:

  • Els grups amb horari de matí s'impartiran a l'ampliació de l'EOI a St Antoni, els grups amb horari de tarda a la seu d'Eivissa.
  • L'oferta de grups està condicionada al nombre de matriculats (segons idioma, 8 o 12 alumnes mínim per grup).
  • Si quan accediu al programa per matricular-vos no us apareix algun dels grups, és a causa del fet que es troba tancat i, per tant, ja no es pot elegir.
  •   Cursos d'actualització: Les persones que hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut almenys dos cursos des de l’obtenció del certificat. La sol·licitud per a realitzar aquest tipus de matrícula es presentarà al centre una vegada finalitzat el període d’admissió i només s’acceptarà en el cas de que hi hagués vacants en el curs i idioma sol·licitatAquest tipus de matrícula, que no tindrà efectes acadèmics ni donarà lloc a certificació oficial alguna, es farà constar en l’expedient acadèmic. Els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats. Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix. Dates de matrícula a tots els idiomes i nivells en els que quedi disponibilitat: 20 i 21 d'octubre, fent click a l'enllaç de més avall "anar a la matrícula" dins de "darreres vacants".

 

Menors d'edat:

MENORS DE 14 A 16 ANYS: per a matricular-se, cal tenir 16 anys complerts a 31 de desembre de l’any en curs. També es poden inscriure els aspirants que, malgrat no tinguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t de l’ESO. Les persones de més de 14 anys o que hagin cursat i aprovat 2n curs d’ESO, es poden matricular a un idioma estranger diferent del cursat a l’educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera. Per això, en el moment de lliurar la documentació de matrícula, caldrà que aportin un certificat expedit per l'IES en què consti la primera llengua estrangera. El requisit d’edat mínim no es considerarà quan es tracti d’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals que, seguint mesures de flexibilització, es trobi escolaritzat en un curs en el qual l’edat ordinària d’escolarització es correspongui amb les edats mínimes d’accés a les escoles oficials d’idiomes.

  

Calendari de matrícula:

  CONSULTEU AQUÍ EL CALENDARI QUE US CORRESPONGUI SEGONS EL TIPUS D'ALUMNAT

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Accedir a la matrícula:

 

ALUMNAT OFICIAL

DEL CURS 20-21 AMB RESULTATS

  GUIA DE MATRÍCULA

ANAR A LA MATRÍCULA

 

PREINSCRITS

 ADMESOS I LLISTA D'ESPERA

  GUIA DE MATRÍCULA

ANAR A LA MATRÍCULA

 

DARRERES VACANTS

ASPIRANTS SENSE PREINSCRIPCIÓ

  GUIA DE MATRÍCULA

ANAR A LA MATRÍCULA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pagament:

  TAXES 2021: GUIA DE PAGAMENT I EXEMPCIONS

  COM ACREDITAR  EL DRET A  BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

 

  LINKS DIRECTES A L'ATIB PER EL PAGAMENT DE TAXES: 

Alumnat ordinari

 NOU ALUMNAT:    

- Matrícula en un curs anual

- Serveis generals

- Obertura d'expedient

 

ANTIC ALUMNAT:

- Serveis generals 

 

Membres de família nombrosa i monoparental general

 NOU ALUMNAT:

- Matrícula en un curs anual

- Serveis generals

- Obertura d'expedient

 

ANTIC ALUMNAT:  

- Serveis generals