Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Proves de nivell octubre 2018

No podeu realizar prova de nivell:

 • Si sou alumnat oficial, en el mateix idioma que ja esteu cursant. Cal haver deixat d'estar matriculat almenys un curs escolar per poder-s'hi inscriure. Tanmateix, sí que ho podeu fer d'un idioma diferent al que heu cursat el curs 17-18.
 • Si ja la realitzareu en la convocatòria del maig passat.

Proves de nivell d'anglès 2018

 • ATENCIÓ! PROVA DE NIVELL D'ANGLÈS: només es podrà realitzar una sola vegada. Tanmateix, abans hi podreu accedir a una demostració de prova, perquè en conegueu la dinàmica. Aquesta demostració no té cap validesa acadèmica ni acreditativa. 
 • El resguard amb el resultat de la prova de nivell telemàtica s'ha de lliurar a l'hora de formalitzar la matrícula, a la secretaria de 15.00 a 20.00 h, de l'11 al 16 d'octubre

Anglès - nou alumnat

NOMÉS TELEMÀTICAMENT EL 11 D'OCTUBRE

ACCEDIR PROVA TELEMÁTICA

 

 

Italià

 10 d'octubre

 16:00h

AULA 9

BÀSIC 1 i 2, INTERMEDI 1 

 

Informació ampliada

 • Tots els aspirants inscrits a la prova de nivell presencial de qualsevol idioma han de presentar-s'hi amb el DNI o el NIE, per tal de verificar-ne la identitat. Si no, no podran realitzar la prova.
 • Les proves començaran a l'hora en punt. Per tal de complir els horaris establerts escrupolosament, caldrà que tots els aspirants acudeixin a l'aula assignada amb un mínim de cinc minuts d'antelació. L'alumnat que arribi més tard tindrà menys temps per realitzar la prova.
 • Les proves de nivell pretenen establir el nivell real de coneixements que hom té d'una llengua. Per tant, no són proves per a les quals els aspirants s'hagin de preparar, perquè l'aspirant podria ser mal baremat i, llavors, matricular-se en un curs que no li pertoca o per al qual no té els coneixements necessaris.
 • Les proves de nivell no són proves d'avaluació que certifiquin un coneixements determinats de llengua i, per tant, no se'n podrà demanar la revisió, ni la puntuació obtinguda ni tampoc se'n podran fer reclamacions.
 • El resultat de la prova només és vàlid per al proper curs i per a matricular-se a l'EOI de Formentera.     

Resultats de les proves de nivell presencials

 • Els resultats de les proves de nivell presencials es publicaran el dia 11 d'octubre, a partir de les 17.00 h. Els podreu consultar al tauler d'anuncis de l'EOI (just davant secretaria).
 • Una vegada tingueu els resultats de la prova de nivell ja us podreu matricular al curs al qual podeu accedir. Consultar a la pestanya del menú principal "EOI Formentera" / "Matrícula" / "Darreres vacants". SI HI ESTAU REALMENT INTERESSATS, NO TARDEU EN MATRICULAR-VOS, JA QUE LES PLACES SÓN LIMITADES.
 • Si ho trobeu oportú, podreu matricular-vos a un curs inferior, però no a un de superior. En qualsevol cas, us recomanam que, abans de matricular-vos en un d'inferior, ho consulteu amb el departament de l'idioma corresponent, perquè pugueu assessorar-vos-en millor.