Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

NOU CALENDARI D'EXÀMENS

  • Consulteu aquí el BOIB amb les novetats per els nivells A1, B2.1, C1.1:

       en català/en castellano,

       i les correccions: en català/en castellano

  • Consulteu aquí el BOIB amb les novetats per els nivells de certificació:

       en català/en castellano

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA. SETEMBRE 2020

PROVES ORALS:

- ALUMNAT OFICIAL i EOIES/EOI-CEPA: telemàticament del 25 de maig al 19 de juny.

- ALUMNAT LLIURE: presencials del 1 al 28 de setembre.

PROVES ESCRITES:

ALEMANY

- A2: 7 setembre, 17.00h.

- B1: 10 setembre, 16.00h.

- B2: 7 setembre, 16.00h.

- C1: 10 setembre, 16.00h.

ANGLÈS

- A2: 4 setembre, 17.00h.

- B1: 2 setembre, 16.00h.

- B2: 3 setembre, 16.00h.

- C1: 4 setembre, 16.00h.

- C2: 4 setembre, 16.00h.

CATALÀ

- A2: 3 setembre, 17.00h.

- B1: 4 setembre, 16.00h.

- B2: 4 setembre, 16.00h.

- C1: 7 setembre, 16.00h.

- C2: 3 setembre, 16.00h.

ESPANYOL LLENGUA ESTRANGERA

- A2: 8 setembre, 17.00h.

- B1: 7 setembre, 16.00h.

- B2: 9 setembre, 16.00h.

FRANCÈS

- A2: 7 setembre, 17.00h.

- B1: 14 setembre, 16.00h.

- B2: 10 setembre, 16.00h.

ITALIÀ

- A2: 7 setembre, 17.00h.

- B1: 11 setembre, 16.00h.

- B2: 14 setembre, 16.00h.