Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Preinscripció curs 2020-2021: setembre

Calendari de preinscripció

 • Des de les 9:00 h del 3 de setembre fins a les 21:00 h del 9 de setembre.
 • Lliurament telemàtic de documentació fins dimecres 9 de setembre a les 23:59 hores, eviant un correu a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • PUBLICACIÓ DEL LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EN LLISTA D'ESPERA: 15 de setembre  (Reclamacions del 15 al 18 de setembre)
 • PUBLICACIÓ LLISTATS DEFINITIUS: 22 de setembre
 • ATENCIÓ: tingueu en compte quan feu la preinscripció, que les classes a l'ampliació de l'EOI a St Antoni són en horari de matí, i les de la seu de l'EOI a Eivissa, en horari de tarda
 • Consulteu el calendari complert del procés d'admissió i matriculació AQUÍ

 

Per accedir a un nivell superior a l'A1

Podeu accedir directament a un curs amb certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat segons l'annex 2 de la Resolució del 2 d'abril (feu click aquí) per llegir-la, o fent la prova de nivell:

 

Prova de nivell

 • ANGLÈS: prova de nivell online disponible durant tot el període de preinscripció.
 • ALEMANY, CATALÀ, ESPANYOL, FRANCÈS I ITALIÀ: prova de nivell presencial (10 de setembre).

Per fer la prova de nivell, cal fer la preinscripció i llavors especificar-ho. Els interessats a fer prova de nivell d'anglès només podran realitzar-la telemàticament un cop accedeixin a l'enllaç per a fer la preinscripció. Estarà oberta durant tot el període de preinscripció, del 3 al 9 de setembre. Les proves de nivell per la resta d’idiomes són presencials, i seran el 10 de setembre. Consultau aquí els horaris i les aules.

L'alumnat oficial presencial no pot fer la prova de nivell de l'idioma que cursa actualment. Ha d'haver deixat d'estar matriculat almenys un curs escolar per poder inscriure-s'hi. Amb tot, sí que ho pot fer d'un idioma diferent al que cursa ara mateix.

De la prova de nivell, no se'n podran demanar revisions, així com tampoc fer-hi cap reclamació.

 

Destinataris de la preinscripció

 • L’alumnat que vulgui canviar d’EOI en període no lectiu.
 • L’alumnat oficial de cursos anteriors a l'actual que vol cursar estudis de nou presencialment.
 • L'alumnat oficial presencial del present curs acadèmic que vol començar estudis d’un idioma diferent al/als que cursa actualment a la mateixa escola.
 • L'alumnat d’ensenyament a distància, lliure, EOIES que vulguin continuar com a alumnes presencials (preinscripció condicionada a la superació de les proves corresponents).
 • L'alumnat del programa That's English, l’alumnat lliure, l’alumnat del programa EOIES, i l’alumnat del programa EOI-CEPA que vol matricular-se a l'EOI en la modalitat presencial.

 

Requisits d’accés a l’EOI

 • Tenir 16 anys complerts a 31 de desembre de l'any en curs. També es poden inscriure els aspirants que, malgrat no tinguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t de l'ESO.
 • També hi poden accedir les persones de més de catorze anys o que hagin cursat i aprovat 2n curs d’ESO per seguir l’ensenyament d’un idioma estranger diferent del cursat a l’educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.
 • El requisit d’edat mínim no es considerarà quan es tracti d’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals que, seguint mesures de flexibilització, es trobi escolaritzat en un curs en el qual l’edat ordinària d’escolarització es correspongui amb les edats mínimes d’accés a les escoles oficials d’idiomes.

 

Informació important

 • El procés de preinscripció no es considerarà finalitzat fins que no es lliuri telemàticament la documentació a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. El termini de lliurament telemàtic serà fins dijous 9 de setembre a les 23:59 hores.
 • Es poden fer preinscripcions d’un màxim de dos idiomes. No se'n poden fer del mateix idioma a centres diferents. Si la feu per a dos idiomes, el primer en què us heu preinscrit consta com a primera opció.

 

Documentació a aportar per a la formalització de la preinscripció

 • DNI o NIE
 • Per als alumnes majors de 14 anys o que hagin cursat i aprovat 2n curs d’ESO, certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació expressa de l’idioma cursat.
 • Per als alumnes d’altes capacitats, certificat del centre en què consti la seva situació acadèmica.
 • Per aquells sol·licitants que vulguin accedir a un curs superior a bàsic A1, certificació reconeguda acreditativa del nivell de competència en l’idioma corresponent, o resultat obtingut a la prova de nivell.

IMPORTANT! PER CONSULTAR INFORMACIÓ MÉS COMPLETA REFERENT AL PROCÉS D’ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ, FEU CLICK AQUÍ PER ACCEDIR A LA RESOLUCIÓ DE DIA 2 D’ABRIL PUBLICADA AL BOIB

 

UN COP CONSULTATS ELS LLISTATS DEFINITIUS DE PREINSCRITS ADMESOS I EN LLISTA D'ESPERA, TROBAREU TOTA LA INFORMACIÓ RELATIVA A LA MATRÍCULA FENT CLICK AQUÍ