Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

 

Matrícula Juliol 2022 per al curs 2022-23 - Alumnat en llista d'espera

 • A partir de les 9 hores del 18 de juliol fins a les 23:59 hores del 21 de juliol : alumnat preinscrit en llista d'espera

 Molt important:

 • El lliurament de la documentació serà telemàtic, enviant-la adjunta en un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Rebreu un correu de confirmació quan es comprovi que la documentació és correcta. El procés de matrícula només es considera tancat quan hàgiu enviat tota la documentació en el termini establert i hàgiu rebut la corresponent confirmació. En cas contrari, la matrícula quedarà anul·lada i no es retornaran les taxes.
 • No realitzeu els pagaments abans d'haver fet la matrícula i haver-vos assegurat primer que teniu plaça.

 

Documentació a aportar:

Haureu de fer arribar telemàticament a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. en el termini establert (FINS AL 21 DE JULIOL), la següent documentació:

 • Resguard de full de matrícula.
 • Resguards de pagament de taxes (models 046) o documentació que acrediti la bonificació o exempció del pagament.
 • DNI o NIE (NIE acompanyat de passaport).
 • NOMÉS PER A NO PREINSCRITS: si us matriculau a un nivell diferent de l’A1, haureu d'acreditar el vostre nivell aportant alguna de les certificacions/titulacions acadèmiques que apareixen a l'annex 2 de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, de dia 26 de maig de 2022. (Consulteu les acreditacions vàlides aquí). Si sou antic alumnat de la nostra escola que vol reprendre els estudis del mateix idioma al que havíeu estat matriculat, no cal presentar cap documentació.

  

Oferta:

 • Els grups amb horari de matí s'impartiran a l'ampliació de l'EOI a St Antoni, els grups amb horari de tarda a la seu d'Eivissa.
 • L'oferta de grups està condicionada al nombre de matriculats (segons idioma, 8 o 12 alumnes mínim per grup).
 • Si quan accediu al programa per matricular-vos no us apareix algun dels grups, és a causa del fet que es troba tancat i, per tant, ja no es pot elegir.

  

Novetats per a l'Antic alumnat oficial: 

 • Si aquest curs 2022-23 et vols matricular a un curs inferior al que estiguis o hagis estat matrículat, o et vols matricular a un curs superior al que et pertoqui, espera't a les darreres vacants de setembre: 
 • Els alumnes poden sol·licitar ser matriculats a un curs inferior al qual estan o hagin estat matriculats però que no hagin superat, o poden sol·licitar ser matriculats a un nivell superior al que els correspon mitjançant la promoció per haver obtingut un certificat reconegut. Només s'acceptarà en el cas que hi hagués vacants en el curs i idioma sol·licitat. 
 • Les persones que hagin cursat i superat amb anterioritat algun curs, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors.  Només s'acceptarà en el cas que hi hagués vacants en el curs i idioma sol·licitat. Aquest tipus de matrícula, no tindrà efectes acadèmics ni donarà lloc a cap certificació oficial, es farà constar en l’expedient acadèmic. 
 • Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb aquestos tipus de matrícula del mateix idioma. 

 

 Menors d'edat:

MENORS DE 14 A 16 ANYS: per a matricular-se, cal tenir 16 anys complerts a 31 de desembre de l’any en curs. També es poden inscriure els aspirants que, malgrat no tinguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t de l’ESO. Les persones de més de 14 anys o que hagin cursat i aprovat 2n curs d’ESO, es poden matricular a un idioma estranger diferent del cursat a l’educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera. Per això, en el moment de lliurar la documentació de matrícula, caldrà que aportin un certificat expedit per l'IES en què consti la primera llengua estrangera. El requisit d’edat mínim no es considerarà quan es tracti d’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals que, seguint mesures de flexibilització, es trobi escolaritzat en un curs en el qual l’edat ordinària d’escolarització es correspongui amb les edats mínimes d’accés a les escoles oficials d’idiomes.

  

 

 Anar a la matrícula:

 

ALUMNAT OFICIAL

DEL CURS 21-22 AMB RESULTATS

  GUIA DE MATRÍCULA

ANAR A LA MATRÍCULA

 

PREINSCRITS

 LLISTA D'ESPERA

 

  GUIA DE MATRÍCULA

ANAR A LA MATRÍCULA

 

NO PREINSCRITS

ASPIRANTS SENSE PREINSCRIPCIÓ

  GUIA DE MATRÍCULA

ANAR A LA MATRÍCULA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pagament:

  TAXES 2022: GUIA DE PAGAMENT I EXEMPCIONS

  COM ACREDITAR  EL DRET A  BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

 

  LINKS DIRECTES A L'ATIB PER EL PAGAMENT DE TAXES: 

Alumnat ordinari

 NOU ALUMNAT:    

- Matrícula en un curs anual

- Serveis generals

- Obertura d'expedient

 

ANTIC ALUMNAT:

- Serveis generals 

 

Membres de família nombrosa i monoparental general

 NOU ALUMNAT:

- Matrícula en un curs anual

- Serveis generals

- Obertura d'expedient

 

ANTIC ALUMNAT:  

- Serveis generals