Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Matrícula 23/24 - Alumnat oficial del curs 22/23

 

Calendari de matrícula:

  CONSULTEU AQUÍ EL CALENDARI QUE US CORRESPONGUI SEGONS EL TIPUS D'ALUMNAT  

 

Per a fer la matrícula heu de seguir les quatre passes següents.

 

1. Consulteu l'oferta d'horaris per saber els grups que us interessen

  OFERTA I HORARIS

A més dels grups oferts,  l'Antic alumnat oficial també té altres possibilitats:

 • CURS D'ACTUALITZACIÓ : Les persones que hagin cursat i superat amb anterioritat algun curs, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors.  Només s'acceptarà en el cas que hi hagués vacants en el curs i idioma sol·licitat. Aquest tipus de matrícula, no tindrà efectes acadèmics ni donarà lloc a cap certificació oficial, es farà constar en l’expedient acadèmic. 
 • La sol·licitud i la matrícula tant per als cursos inferiors no superats i/o els superats amb certificat com per als cursos d'actualització es farà mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. els díes 17 i 18 d'octubre.  
 • Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultanejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb un curs inferior no superat o d'actualització del mateix idioma. 

Alumnat menor d'edat:

MENORS DE 14 A 16 ANYS: per a matricular-se, cal tenir 16 anys complerts a 31 de desembre de l'any en curs. També es poden inscriure els aspirants que, malgrat no tinguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t de l'ESO. Les persones de més de 14 anys o que hagin cursat i aprovat 2n curs d'ESO, es poden matricular a un idioma estranger diferent del cursat a l'educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera. Per això, en el moment de lliurar la documentació de matrícula, caldrà que aportin un certificat expedit per l'IES en què consti la primera llengua estrangera. El requisit d'edat mínim no es considerarà quan es tracti d'alumnat d'altes capacitats intel·lectuals que, seguint mesures de flexibilització, es trobi escolartizat en un curs en el qual l'edat ordinària d'escolarització es correspongui amb les edats mínimes d'accès a les escoles oficials d'idiomes

 

 

2. Matrícula telemàtica - elecció de grup

Llegiu detingudament tot el procediment abans de començar i la Guia de matrícula que us correspongui

ALUMNAT OFICIAL

DEL CURS 22-23 AMB RESULTATS

  GUIA DE MATRÍCULA

ANAR A LA MATRÍCULA

  

 

 

 

 

 

3. Fer els pagaments corresponents  

       

                                  Llegiu detingudament la Guia de pagament i exempcions 

 

  TAXES 2023

GUIA DE PAGAMENT I EXEMPCIONS

  COM ACREDITAR  EL DRET A  BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

 

  LINKS DIRECTES A L'ATIB PER EL PAGAMENT DE TAXES: 

Alumnat ordinari

 NOU ALUMNAT:    

- Matrícula en un curs anual

- Serveis generals

- Obertura d'expedient

 

ANTIC ALUMNAT:

- Serveis generals 

 

Membres de família nombrosa i monoparental general

 NOU ALUMNAT:

- Matrícula en un curs anual

- Serveis generals

- Obertura d'expedient

 

ANTIC ALUMNAT:  

- Serveis generals

 

4.Enviar la documentació

Haureu de fer arribar telemàticament a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. en el termini establert (FINS L'1 D'OCTUBRE), la següent documentació:

 • Alumnat oficial del curs 22-23 amb resultats

  • Resguard de full de matrícula
  • Resguards de pagament de les taxes (models 046) o documentació que acrediti la bonificació o exempció del pagament

  Alumnat preinscrit i no preinscrit

  • Resguard de full de matrícula
  • Resguards de pagament de les taxes (models 046) i/o documentació que acrediti la bonificació o exempció del pagament
  • DNI O NIE (NIE acompanyat de passaport)
  • En el cas d'accedir a un nivell superior a l'A1, certificació acreditativa d'haver superat el nivell anterior
  • En el cas d'accedir per prova de nivell d'anglès, justificant de la prova
  • En el cas de menors de 16 anys, s'haurà d'aportar un certificat on consti la primera llengua estrangera cursada a l'ESO

El lliurament de la documentació serà telemàtic, enviant-la adjunta en un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Rebreu un correu de confirmació quan es comprovi que la documentació es correcta o de subsanació, en el cas que no sigui correcta. El procès de matrícula només es considera tancat quan hàgiu enviat tota la documentació correcta en el termini establert i hàgiu rebut la correspondent confirmació. En cas contrari, la matrícula quedarà anul·lada i no es retornaran les taxes.