Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Matrícula Setembre 2022

Documentació a aportar

Haureu de fer arribar preferiblement de manera telemàtica, a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. en el termini establert, la següent documentació:

 • Resguard de full de matricula
 • Resguards de pagament de taxes (models 046) o documentació que acrediti la bonificació o exempció del pagament
 • DNI o NIE (NIE acompanyat de passaport)
 • NOMÉS PER A NO PREINSCRITS: si us matriculau a un nivell diferent de l’A1, haureu d'acreditar el vostre nivell aportant alguna de les certificacions/titulacions acadèmiques que apareixen a l'annex 2 de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, de dia 26 de maig de 2022. (Consulteu les acreditacions vàlides aquí). Si sou antic alumnat de la nostra escola que vol reprendre els estudis del mateix idioma al que havíeu estat matriculat, no cal presentar cap documentació.

Tota la documentació s'ha de lliurar presencialment a la secretaria del centre o telemàticament a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.  

 

Horari de secretaria

Setembre: del 2 al 30 de 16:00 a 20:00 hores (cita prèvia al Whatsapp 609 430 130)

Octubre: de dilluns a dijous de 16:00 a 18:30 hores.

 

Oferta

 • L'oferta de grups està condicionada al nombre de matriculats (segons idioma, 8 o 12 alumnes mínim per grup).
 • Si quan accediu al programa per matricular-vos no us apareix algun dels grups, és a causa del fet que es troba tancat i, per tant, ja no es pot elegir.

 

  OFERTA I HORARIS 

Acreditació del nivell:

 • Prova de nivell: consulta AQUÍ tota la informació sobre les proves de nivell presencial i telemàtica en el cas d'anglès.
 • Equivalencies i certificacions: consulta AQUÍ si ja tens un títol que et permeti accedir a un nivell determinat.

Novetats per a l'Antic alumnat oficial: 

 • Si aquest curs 2022-23 et vols matricular a un curs inferior al que estiguis o hagis estat matrículat, o et vols matricular a un curs superior al que et pertoqui, espera't a les darreres vacants de setembre: 
 • Els alumnes poden sol·licitar ser matriculats a un curs inferior al qual estan o hagin estat matriculats però que no hagin superat, o poden sol·licitar ser matriculats a un nivell superior al que els correspon mitjançant la promoció per haver obtingut un certificat reconegut. Només s'acceptarà en el cas que hi hagués vacants en el curs i idioma sol·licitat. 
 • Les persones que hagin cursat i superat amb anterioritat algun curs, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors.  Només s'acceptarà en el cas que hi hagués vacants en el curs i idioma sol·licitat. Aquest tipus de matrícula, no tindrà efectes acadèmics ni donarà lloc a cap certificació oficial, es farà constar en l’expedient acadèmic. 
 • Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb aquestos tipus de matrícula del mateix idioma. 

Menors d'edat

MENORS DE 14 A 16 ANYS: per a matricular-se, cal tenir 16 anys complerts a 31 de desembre de l’any en curs. També es poden inscriure els aspirants que, malgrat no tinguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t de l’ESO. Les persones de més de 14 anys o que hagin cursat i aprovat 2n curs d’ESO, es poden matricular a un idioma estranger diferent del cursat a l’educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera. Per això, en el moment de lliurar la documentació de matrícula, caldrà que aportin un certificat expedit per l'IES en què consti la primera llengua estrangera. El requisit d’edat mínim no es considerarà quan es tracti d’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals que, seguint mesures de flexibilització, es trobi escolaritzat en un curs en el qual l’edat ordinària d’escolarització es correspongui amb les edats mínimes d’accés a les escoles oficials d’idiomes.

 

Enllaços a la matrícula

 • A continuació trobareu l'enllaç per a fer la matrícula: 

  ANAR A LA MATRÍCULA (actiu a partir de les 9 hores del 2 de setembre de 2022)

Pagament de taxes: alumnat ordinari

 NOU ALUMNAT:  

- Matrícula en un curs anual

- Serveis generals

- Obertura d'expedient

ANTIC ALUMNAT:

- Serveis generals

Pagament de taxes: família nombrosa i monoparental general

  NOU ALUMNAT:

- Matrícula en un curs anual

- Serveis generals

- Obertura d'expedient

ANTIC ALUMNAT:  

- Serveis generals