Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Matrícula juliol 2024 per al curs 2024-2025

A partir de les 9:00 hores del 2 de juliol fins les 23:59 hores del 18 de juliol

 • Alumnat de tots els idiomes i nivells de la modalitat presencial i semipresencial que hagi aprovat a la convocatòria ordinària (maig-juny). Dins d'aquest grup també s'inclouen aquells alumnes que, havent cursat el primer curs d'un nivell com a alumnes presencials, han obtingut, com a alumnes lliures, certificat d'aquell nivell i es matriculen del nivell següent.
 • Nous aspirants preinscrits admesos (consulteu a partir del dia 4 de juliol el llistat definitiu d'admesos fent clic aquí). 
 • No preinscrits per a matricular-se al nivell A1 o als nivells en què hi hagi disponibilitat a tots els idiomes, a condició que compteu ja amb un certificat acreditatiu. Si el sistema no us deixa matricular, significa que el grup està ple. En aquest cas, us aconsellem enviar un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. (sempre dins del termini de matrícula) especificant el curs i idioma a què voldríeu matricular-vos per a formar part d'una llista d'espera d'alumnat sense preinscripció que es resoldrà en setembre-octubre.

 

Per a fer la matrícula heu de seguir les quatre passes següents

  

1. Consulteu l'oferta d'horaris per saber els grups que us interessen

  OFERTA I HORARIS

A més dels grups oferts, l'Antic alumnat oficial també té altres possibilitats:

 • CURS D'ACTUALITZACIÓ: Les persones que hagin cursat i superat amb anterioritat algun curs, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs fet o en qualsevol dels cursos inferiors.  Només s'acceptarà en el cas que hi hagués vacants en el curs i idioma sol·licitat. Aquest tipus de matrícula, no tindrà efectes acadèmics ni donarà lloc a cap certificació oficial, es farà constar en l’expedient acadèmic. 
 • La sol·licitud i la matrícula tant per als cursos d'actualització es farà mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. durant el període de matrícula de l'octubre (les dates concretes de matrícula d'actualització s'especificaran en l'article de la Matrícula de setembre-octubre). 
 • Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb un curs inferior no superat o d'actualització del mateix idioma. 

Alumnat menor d'edat:

MENORS DE 14 A 16 ANYS: per a matricular-se, cal tenir 16 anys complerts a 31 de desembre de l'any en curs. També es poden inscriure els aspirants que, malgrat que no tinguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t de l'ESO. Les persones de més de 14 anys o que hagin cursat i aprovat 2n curs d'ESO, es poden matricular a un idioma estranger diferent del cursat a l'Educació Secundària Obligatòria com a primera llengua estrangera. Per això, en el moment de lliurar la documentació de matrícula, caldrà que aportin un certificat expedit per l'IES en què consti la primera llengua estrangera. El requisit d'edat mínim no es considerarà quan es tracti d'alumnat d'altes capacitats intel·lectuals que, seguint mesures de flexibilització, es trobi escolaritzat en un curs en el qual l'edat ordinària d'escolarització es correspongui amb les edats mínimes d'accés a les escoles oficials d'idiomes.

 

2. Matrícula telemàtica - elecció de grup

Llegiu detingudament tot el procediment abans de començar i la Guia de matrícula que us correspongui.

Per a l'alumnat no preinscrit, la matrícula depèn de la disponibilitat de places. Actualment, no hi ha places disponibles per a aquest tipus d'alumnat al nivell avançat C2 de català ni al nivell C2 d'anglès. Si esteu interessats en aquests nivells, però no sou alumnat oficial de C1 de català o de C1.2 d'anglès del curs 23-24 amb resultats ni us heu preinscrit al juny, envieu un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i us informarem en cas que hi hagi places disponibles.

 

ALUMNAT OFICIAL

DEL CURS 23-24 AMB RESULTATS

  GUIA DE MATRÍCULA

ANAR A LA MATRÍCULA 

NO PREINSCRITS

ASPIRANTS SENSE PREINSCRIPCIÓ

  GUIA DE MATRÍCULA

 ANAR A LA MATRÍCULA

 

 3. Fer els pagaments corresponents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Llegiu detingudament la Guia de pagament i exempcions 

  TAXES 2024: GUIA DE PAGAMENT I EXEMPCIONS

  COM ACREDITAR EL DRET A BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

  LINKS DIRECTES A L'ATIB PEL PAGAMENT DE TAXES: 

Alumnat ordinari

 NOU ALUMNAT (heu de fer tres pagaments diferents):    

- Matrícula en un curs anual

- Serveis generals

- Obertura d'expedient

ANTIC ALUMNAT:

- Serveis generals 

Membres de família nombrosa i monoparental general

 NOU ALUMNAT (heu de fer tres pagaments diferents):

- Matrícula en un curs anual

- Serveis generals

- Obertura d'expedient

ANTIC ALUMNAT:  

- Serveis generals

4. Enviar la documentació

Haureu de fer arribar telemàticament a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. en el termini establert (FINS AL 19 DE JULIOL), la següent documentació:

Alumnat oficial del curs 23-24 amb resultats

 • Resguard de full de matrícula
 • Resguards de pagament de les taxes (models 046) o documentació que acrediti la bonificació o exempció del pagament.

Alumnat preinscrit i no preinscrit

 • Resguard de full de matrícula
 • Resguards de pagament de les taxes (models 046) o documentació que acrediti la bonificació o exempció del pagament.
 • DNI O NIE (NIE acompanyat de passaport)
 • En el cas d'accedir a un nivell superior a l'A1, certificació acreditativa d'haver superat el nivell anterior.
 • En el cas d'accedir per prova de nivell d'anglès, justificant de la prova
 • En el cas de menors de 16 anys, s'haurà d'aportar un certificat on consti la primera llengua estrangera cursada a l'ESO

En tots els casos i per a qualsevol mena d'alumnat, el lliurament de la documentació serà telemàtic, enviant-la adjunta en un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Rebreu un correu de confirmació quan es comprovi que la documentació és correcta. El procés de matrícula només es considera tancat quan hàgiu enviat tota la documentació en el termini establert i hàgiu rebut la corresponent confirmació. En cas contrari, la matrícula quedarà anul·lada i no es retornaran les taxes.