Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Programa EOI-CEPA 2021-22

 

Què és el programa EOI-CEPA?

El programa EOI-CEPA és un projecte de col·laboració entre els Centres d'Educació de Persones Adultes (CEPA) i les Escoles Oficials d'Idiomes, i s'ofereix per quart any durant aquest curs 2021-22 a Eivissa.

A qui va dirigit?

Hi poden participar tots els alumnes del CEPA Pitïuses amb caràcter voluntari. El programa s'inicia al mes d'octubre i finalitza al mes de juny.

Com funciona?

Al llarg del curs, el professor tutor del CEPA treballa conjuntament amb el coordinador de l'EOI per tal de preparar el seu alumnat per a l'examen de Bàsic A1 i A2. D'aquesta manera, si els alumnes aproven l'examen final, poden obtenir un certificat acadèmic, previ pagament de la taxa corresponent. En les seves hores habituals de classe de llengua estrangera i amb el seu respectiu professor del CEPA, els alumnes realitzaran una tasca setmanal per tal de conèixer la tipologia d'activitats pròpia del nivell per al qual es preparen.

Informació sobre les proves, avaluació i certificació

Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre finals de maig i mitjans de juny, i l'extraordinària al mes de setembre. En el cas que un alumne hagi superat qualsevol part de l'examen a la convocatòria ordinària només haurà de presentar-se a les parts no superades a la convocatòria extraordinària de setembre.

Els alumnes són avaluats atenent els criteris d'avaluació i de qualificació de les EOI i realitzen les mateixes proves que els alumnes oficials que assisteixen a les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears.

Les proves consten de cinc parts: activitats de comprensió auditiva, comprensió lectora, expressió escrita, expressió oral, i mediació escrita i oral. 

Tots els alumnes poden realitzar totes les parts de l'examen. Per superar l'examen al nivell A1 s'haurà d'obtenir almenys un 50% de la puntuació total de cadascuna de les parts de què consta l'examen. En el nivell A2, obtenint un 50% a cadascuna de les proves es pot promocionar al següent nivell, però si l'alumne/a vol certificar, a més es requisit aconseguir un mitjana de 65% entre totes les parts.

Les proves d'expressió escrita, expressió oral i mediació escrita i oral seran corregides i avaluades per un tribunal format pel professor del CEPA i un professor de l'EOI.

Els alumnes que hagin superat la prova obtindran un certificat oficial que acrediti el curs assolit.

CALENDARI INICI PROGRAMA:

Del 2 al 7 de setembre: Presentació de sol·licituds de participació

9 de setembre: Publicació de llistes de centres participants

A partir del 14 de setembre: Les EOI es posen en contacte amb els centres adscrits per posar en marxa el programa

13 d’octubre: Inici de les tutories

13 al 15 d'octubre d’octubre: Prova d'anivellació i lliurament dels resultats

Del 18 al 28 d'octubre: Introducció al Gestib de l’alumnat inscrit

Del 23 de març al 5 d'abril: període de matriculació

Fins el 16 d'abril per enviar documentació

Del 10 al 15 d'abril: marcar alumnes matriculats al GESTIB

Calendari d'exàmens

Convocatòria ordinària

 Nivell A1

  • proves escrites: 31 de maig a les 17:00 en CEPA Sant Antoni
  • proves orals: 31 de maig a les 20:00 en CEPA Sant Antoni

 Nivell A2

  • proves escrites: 3 de juny a les 17:00 en Blanca Dona
  • proves orals: 3 de juny a les 20:00 en Blanca Dona

Convocatòria extraordinària:

 Nivell A1

  • proves escrites: 6 de setembre a les 17:00
  • proves orals: pendent de publicació

 Nivell A2

  • proves escrites: 5 de setembre a les 17:00
  • proves orals: pendent de publicació

Permeabilitat de pas d'alumnes dels EOI-CEPA als ensenyaments presencials de les EOI

Tots els alumnes que hagin aprovat el nivell corresponent tindran la possibilitat de continuar el curs següent en el programa o incorporar-se com alumnes presencials a les diferents EOI de les Illes Balears. En aquest darrer cas es consideren com a nous alumnes, per tant han de fer la sol·licitud de preinscripció en els terminis previstos i podran passar a l'ensenyament presencial si resulten admesos.

TAXES:

Taxa ordinària: 23,25€.

Taxa de família nombrosa general: 11,63€ (s'ha d'acreditar amb l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat).

Exempció de taxes per a membres de família nombrosa especial, persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere.

Cliqueu aquí per consultar totes les exempcions de pagament de taxes.

MATRICULACIÓ:

- DATES: del 23 de març fins el 5 d'abril

DOCUMENTACIÓ

- Per formalitzar la matrícula s’ha d’enviar abans del 16 d'abril a aquesta adreça electrónica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., en un únic correu, la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI o NIE. Si el NIE és provisional, s’ha d’adjuntar una còpia del passaport en vigor. En cap cas no es permet un altre document per acreditar la identitat.
b) Full d’inscripció a les proves emplenat i amb una fotografia (descarregat el full d'inscripció aquí).
c) Justificant de pagament de la taxa de matrícula. (MODEL 046 EMPLENAT AMB LES DADES DE L’ALUMNE. Enviar sols còpia per a l’administració).

- La matrícula només és vàlida si prèviament s'ha fet el pagament de les taxes corresponents. Aquest pagament es podrà fer de manera telemàtica mitjançant la pàgina de l'ATIB. Podeu anar directament clicant els enllaços de sota.

* Taxa ordinària : cliqueu aquí

* Taxa família nombrosa general : cliqueu aquí

* També podeu fer l'ingrès fent servir l'imprès 046 descarregat de la pàgina de l'ATIB, en qualsevol de les següents entitats bancàries: Banca March, CaixaBank, BBVA; Banco Popular ( Banc de Crèdit Balear, Cajamar, Colonya caixa de Pollença.

AVÍS IMPORTANT! 

Les persones que facin el pagament i/o presentin la documentació fora de termini no tindràn dret a la devolució de les taxes.

 

 

  FULL D'INSCRIPCIÓ A LES PROVES

 

 ACCEDIR A PROVA DE NIVELL TELEMÀTICA  

  FORMATS & MODELS D'EXÀMENS

    CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIÓ EOI-CEPA 21-22