Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Enquesta alumnat Formentera

 

TOTALMENT ANÒNIMA.

Aquesta enquesta està orientada a la millora de la qualitat dels aspectes docents i dels diversos serveis de l'eoi de Formentera. Us demanam que hi col·laboreu responent l'enquesta amb la major sinceritat possible. Així mateix, esperam que feu una valoració crítica, responsable, constructiva i respectuosa. La direcció, el professorat i el personal no docent us agraïm la vostra atenció i col·laboració.

Per fer l'enquesta, cliqueu sobre el nom de la vostra professora i feu el qüestionari accedint a un formulari google.

 

- PATRIZIA PARATORE

- OLGA PASCUAL

- CATALINA RIERA

- AINA SEGURA